977 75 27 93 coasa@coasa.org

Aïllants

febr. 10, 2020 | noticies català

“La part invisible de la construcció”

Hi ha una part de la construcció molt important que queda oculta a la vista i que és crucial perquè l’habitatge sigui precisament això “habitable”, parlem dels aïllants.

Si parlem d’aïllants hem de diferenciar-ne 2 tipus, els tèrmics i els acústics. Ambdós es col·loquen a la paret, entre la paret i l’estructura de totxanes. L’aïllant tèrmic serveix per mantenir la temperatura de l’habitatge, s’utilitzen materials porosos o fibrosos, capaços d’immobilitzar l’aire sec i confinar-lo a l’interior de cel·les més o menys estanques.

En el cas de l’aïllant acústic, el que fa l’aïllant és absorbir les ones sonores, evitant així que els soroll, tant de l’interior com de l’exterior s’expandeixin. Per aïllar el so s’utilitzen tant materials absorbents com materials aïllants, capaços d’aïllar o almenys atenuar els sorolls en un determinat espai.

A l’hora d’escollir un aïllant, hi ha dos aspectes que hem de tenir en compte, el material i el seu format. El material és fonamental perquè determinarà el nivell d’aïllament i on pots o no col·locar-lo.

Pel que fa al format, determinarà la forma en què has d’aplicar-lo. No tots els formats són adequats per a totes les obres de rehabilitació tèrmica o per a instal·lar-los en obra nova.

El tipus de materials utilitzats com a aïllants tèrmics són:

Sintètics:

· Poliestirè expandit (EPS): té una alta capacitat aïllant amb una menor quantitat de material emprat. Es troba en forma de panell (placa) de diferents gruixos i de grànuls per a emplenar buits.

· Poliestirè extruit (XPS): Té característiques similars al poliestirè expandit, amb la diferència que es pot mullar sense problemes. Aquesta capacitat de resistir la humitat, al costat que aguanta pesos sense deformar-se i la seva baixa conductivitat tèrmica, el converteixen en el material més usat com a aïllant d’habitatges.

· Poliuretà (PUR): Aquest material presenta un millor rendiment tèrmic que els anteriors i, encara que també es troba en forma de panell, està més generalitzat el seu ús com a escuma per a projectar.

· Rotllos reflexius: Són rotllos formats per una o diverses capes, de gruix variable, de bombolles de polietilè entre diverses fines làmines d’alumini. La seva capacitat aïllant es basa en la cambra d’aire que proporcionen.

Llanes mienerals:

Presenten un bon comportament tèrmic i alhora acústic, per la qual cosa resulten molt versàtils quan es vol millorar l’aïllament general d’un habitatge sense entrar en obres específiques. Coneixem la llana de roca o llana mineral (SW), la llana de vidre o els panells Sandwich (aïllament i acabat).

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?