977 75 27 93 coasa@coasa.org

Amiant, un material mortal

des. 5, 2019 | noticies català

Al món de la construcció la paraula “Amiant” és reconeguda alhora que temuda. Per la gent de a peu, és més fàcil associar-la amb el nom d’uralita, es tracta d’un material molt utilitzat en la construcció entre els anys 60 i 70 i que està resultant el culpable de causar càncer a la nostra societat.

Per la gent de a peu, és més fàcil associar-la amb el nom d’uralita, es tracta d’un material molt utilitzat en la construcció entre els anys 60 i 70 i que està resultant el culpable de causar càncer a la nostra societat.

Avui dia és complicat sentir a parlar d’ell, si no és per a fer referència a una mala praxi en el sector de la construcció d’anys enrere, on aquest material d’extraordinària resistència a la tensió, escassa termo conductivitat i relativa resistència a l’atac químic es va coronar com l’opció més recurrent.

El problema recau en què, l’amiant està compost per microfibres les quals es desprenen amb molta facilitat, això comporta un perill per a les persones, ja que en respirar-les s’acumulen en les nostres vies respiratòries i poden provocar a la llarga diversos tipus de càncer, de pulmó, laringe i d’ovari, o asbestosi (fibrosi dels pulmons).

Abans de conèixer els efectes que tenia aquest material per a la salut, va ser utilitzat en massa per tot el país i actualment s’estima que existeixen de 8.000 a 32.000 tones d’aplicacions amb amiant. A les estructures de l’edifici, a garatges, inclús a falsos sostres, on s’ha calculat que poden haver-hi uns 100.000 m2 que contenen amiant (aproximadament un 5% d’oficines).

Va ser l’any 2002 quan es va prohibir la utilització del material, però fins a la data, ha resultat impossible ubicar totes les construccions que contenen aquest perillós material, si és cert que hi ha una sèrie de perfils amb més risc:

· Edificis de més de 5 plantes.
· Construïts entre els anys 1965 i 1985
·Estructuralment metàl·lics
·D’utilització pública

Tot i això, cal destacar que les fibres de l’amiant acostumen a mantenir-se estables si el material es troba en bon estat, així que en condicions normals, és complicat veure’ns exposats a un nivell perjudicial per a la salut.

El que recomanem a Coasa, és dur a terme un estudi previ a la realització de les obres si hi ha sospita que pugui contenir amiant, d’aquesta forma es pot establir el protocol d’actuació necessari per evitar el risc de propagació de les fibres i per tant danys per a les persones.

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?