977 75 27 93 coasa@coasa.org

Com construir una casa passiva o Passivhaus

jul. 10, 2022 | noticies català

IA en la construcción

Avui dia, quan algú decideix fer o comprar una casa no només pensa en què sigui un espai còmode, atractiu i funcional, sinó també en el benestar del nostre planeta. Si tu formes part d’aquest percentatge de gent que, a banda de preocupar-se pel benestar propi, també es preocupa pel medi ambient, cal que coneguis com construir una casa passiva o Passivhaus.

 

Si no saps què significa aquest terme, no et preocupis, més avant ho definirem. Però, a termes generals, es pot dir que és un habitatge que t’ofereix un alt nivell de comoditat i que, alhora, redueix notablement el consum d’energia. Per tant, habitar-hi t’ofereix múltiples avantatges.

 

T’interessa saber-ne més? Continua llegint i descobreix com construir una casa passiva o Passivhaus! 👇🏻

 

Què és una casa passiva o Passivhaus

 

Una Passivhaus és aquella casa o habitatge que promou l’eficiència energètica sense sacrificar la comoditat dels seus espais anteriors. Per tant, és un habitatge que vetlla pel benestar dels seus ocupants i, també, del medi ambient.

 

Així, es tracta d’un tipus de casa creada per mantenir les condicions atmosfèriques ideals al seu interior aconseguint un estalvi energètic que oscil·la entre el 70% i 90% respecte un habitatge convencional. A l’apartat següent veurem com ho aconsegueix.

 

Origen

 

Segur que t’estàs preguntant d’on ve aquest terme, oi? Tot i que fa ben poc que està agafant importància i renom, la realitat és que fa anys que existeix.

 

De fet, cal remuntar-nos a l’any 1988, quan els professors Bo Adamson (Lund University, Suècia) i Wolfgang Feist (Institut d’Edificació i Medi Ambient, Alemanya) van idear aquest tipus d’estructura sota el nom “Passivhaus”, que significa “casa passiva” en alemany.

 

Avui dia, aquesta paraula serveix, a més, per donar nom al sistema d’estandardització -emès pel Passivhaus Institut alemany- sota el que totes les construccions passives del món han de complir una sèrie de requisits per poder ser classificats com a tal.

 

Ara que ja sabem què significa aquest concepte i quin és el seu origen, és hora de descobrir com construir una casa passiva. És a dir, esbrinar quins són els requisits per què un habitatge pugui ser classificat com a tal.

 

Com construir una Passivhaus

 

Clar està que el procés per construir una casa passiva s’assimila força al d’una construcció tradicional: aconseguir una parcel·la, encarregar-li el projecte de construcció a un arquitecte/a, sol·licitar i obtenir llicències d’obra, etc.

 

No obstant, existeixen clares diferencies. I és que, sense anar més enllà, cal tenir en compte que els elements que componen una casa passiva estan totalment alineats amb el respecte al medi ambient.

 

Per tant, la seva construcció s’adapta totalment a les condicions climàtiques de l’entorn.

 

Radiació solar

 

Un dels punts claus de tota Passivhaus és la radiació solar. És a dir, usar la captació i la protecció solar per controlar la temperatura de la casa durant cada estació de l’any.

 

Per tant, una casa passiva ha d’evitar la sobre escalfor durant l’estiu i les temperatures molt fredes durant l’hivern. Això sí, ho ha de fer sense recórrer a equips o sistemes externs que consumeixin molta energia.

 

Com aprofitar la radiació solar?

 

Hi ha diverses maneres d’aprofitar la radiació solar. Anem a veure’n algunes.

 

Correcta orientació de les finestres

 

Si el nostre habitatge està orientat al Nord o Est, tindrà menys hores de sol i la força d’aquest serà menor. En canvi, si està orientat al Sud o Oest, tindrà més hores de sol i, a més, rebrà molta més força i energia provinent d’aquest. Per tant, l’elecció de l’orientació de les finestres haurà de ser diferent en funció de l’orientació de l’habitatge.

 

ventanas-passivhaus

Correcta orientació dels espais

 

És important que les habitacions o espais de l’habitatge estiguin correctament orientats en relació al sol, segons l’espai en sí o les nostres preferències.

 

Les habitacions orientades al Sud permeten obtenir molta llum solar hivernal i poc sol directe durant l’estiu. Tot i que tenen fama de caloroses, és cert que a l’estiu l’altura del sol és més alta, per tant, la calor no és excessiva. Són habitacions, doncs, ideals per a climes freds i humits.

 

Les habitacions orientades al Nord gaudeixen d’una llum natural relativament uniforme i sense calor no desitjada a l’hivern. El sol no incideix de forma directa, sinó que únicament rep radiació solar a primera i última hora durant els mesos d’estiu.

 

Les habitacions orientades a l’Est reben la major part del sol durant el matí. Per tant, situar el menjador o la cuina a una paret Est farà que s’aprofiti al màxim el potencial de la llum matinera.

 

Per últim, a les habitacions orientades a l’Oest el sol incideix des del migdia fins el capvespre. Per tant, rep el sol en les hores de més calor, factor positiu a l’hivern però negatiu a l’estiu.

 

Evitar la radiació durant l’estiu 

 

La idea és captar únicament la quantitat de calor necessària per què l’interior de la Passivhaus sigui còmode, per tant, és essencial evitar l’excés de radiació solar durant l’estiu.

 

Un bon mètode per aconseguir-ho és instal·lant pèrgoles, porxos o filtres solars a les finestres.

 

Un dels millors mètodes és la instal·lació de porxos, ja que frenen els rajos a l’estiu però no a l’hivern.

 

Bon aïllament tèrmic

 

Un altre aspecte a tenir en compte per poder gaudir d’una casa passiva és l’aïllament tèrmic. I és que amb aquest es pot conservar una temperatura còmoda i agradable durant tot l’any.

 

En termes referencials, una casa convencional accepta uns 8 cm d’aïllament, mentre que una casa passiva necessita un gruix de 15 o 20 centímetres aproximadament. Això sí, dependrà i variarà en funció de les condicions climàtiques de la zona.

 

També és important, per suposat, que no existeixin ponts tèrmics. És a dir, que aquestes fugues tèrmiques estiguin totalment controlades.

 

Aprofitar la inèrcia tèrmica

 

La inèrcia tèrmica és la capacitat que té la massa de conservar l’energia tèrmica rebuda i anar alliberant-la progressivament.

 

Així, és un concepte clau ja que la capacitat d’acumulació tèrmica de les solucions que conformen un element arquitectònic és bàsica per aconseguir l’adequat nivell de confort i la continuïtat en les instal·lacions de climatització.

 

Alguns dels principals materials amb inèrcia tèrmica són les pedres naturals, el formigó, la terra o l’herba, entre d’altres.

 

Per tant, alguns d’aquests materials s’usen a l’interior de l’habitatge i altres a l’exterior, segons l’objectiu que es vulgui aconseguir. Així, permet reduir les despeses energètiques vinculades a la climatització.

 

Generar energia mitjançant fonts renovables

 

Un altre punt clau a tenir en compte alhora de construir una Passivhaus és l’ús d’energies renovables. I és que la idea d’incorporar-les no només respon a la necessitat de reduir l’impacte ambiental, sinó també a les lleis d’eficiència energètica que cada cop són més estrictes.

 

Opcions d’energies renovables

 

A continuació, detallem algunes opcions a considerar per aprofitar les fonts renovables i, així, contribuir en el benestar del medi ambient i reduir la despesa energètica.

 

💡 Solar fotovoltaica

 

L’energia renovable més coneguda i comú entre els consumidors. A més, tot i que anys enrere la instal·lació de plaques fotovoltaiques es caracteritzava per un preu excessivament elevat, ara s’ha reduït més del 80%, per tant, és una opció força accessible.

energia-renovable-casa

🔥 Solar tèrmica

 

A diferència de l’energia anterior, aquesta es caracteritza per aprofitar l’energia solar per generar aigua calenta sanitària o calefacció. Tot i que l’energia solar fotovoltaica és més comú, aquesta també està agafant importància dia rere dia.

 

🌬 Mini eòlica

 

L’energia mini eòlica és una de les millors opcions si la casa passiva s’ha de construir en una zona ventosa. Per generar electricitat s’usen aerogeneradors domèstics amb una potencia inferior a 100 kW. Això sí, s’ha de tenir en compte la ubicació geogràfica i si la instal·lació hi està permesa o no.

 

🌿 Biomassa

 

Les estufes o calderes de biomassa converteixen material d’origen vegetal o animal, inclosos residus i desfets orgànics, en energia neta que pot usar-se, també, per calendar aigua.

 

Aerotèrmica

 

L’energia aerotèrmica usa com a base l’energia de l’aire per climatitzar els diferents espais, per tant, es considera una font d’energia altament eficient i totalment neta. A més, també s’usa per a generar aigua calenta sanitària.

 

Requisits imprescindibles de tota Passivhaus

 

Tal i com hem comentat, les cases passives són aquelles que redueixen l’estalvi energètic entre un 70% i 90% respecte un habitatge convencional. Per això, han de complir una sèrie de requisits per poder ser classificades com a tal:

 

1️⃣ Excel·lent aïllament tèrmic

 

2️⃣ Finestres i portes d’altes prestacions

 

3️⃣ Absència de ponts tèrmics

 

4️⃣ Ventilació controlada amb recuperació de calor

 

5️⃣ Hermeticitat de l’aire

 

 

Ara que ja saps què és una casa passiva i quins són els mètodes a implementar per construir-ne una, estàs preparat per iniciar el teu projecte! Benestar, tant per a tu com per al medi ambient. What else? 🙌🏻

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?