977 75 27 93 coasa@coasa.org

Edificis més sostenibles

ag. 12, 2019 | noticies català

Actualment el punt de mira està sobre el Medi Ambient, els edificis consumeixen el 30% de l’energia mundial i produeixen el 28% de les emissions de CO₂. La rehabilitació dels edificis amb materials aïllants com la llana de roca poden ser una solució econòmica per estalviar energia i per tant aconseguir reduir els gasos de l’efecte hivernacle i la contaminació de l’aire.

La majoria dels edificis existents a Europa haurien de millorar les prestacions i propietats del seu aïllament. De fet alguns estudis han estimat que més de 90% dels edificis necessiten una rehabilitació parcial o profunda per arribar als objectius de sostenibilitat.

Materials més respectuosos amb el medi

Actualment existeixen materials de construcció més sostenibles que ja s’utilitzen en noves edificacions com poden ser:

– Panells CLT: suposen un gran estalvi en calefacció i aire condicionat, la seva construcció acostuma a ser més ràpida i redueix l’energia estàtica i les emissions.

– Fibra de cel·lulosa de paper reciclat: existeixen infinitat de materials aïllants, l’aïllament de cel·lulosa està fet a partir de paper de diari reciclar i tractat amb sals de bòrax que li proporcionen propietats ignífugues i insecticides. Equilibra les temperatures i és un bon aïllant acústic.

– Fang cuit: els seus usos a la construcció són molt variats, murs, tancaments, façanes ventilades, voltes, gelosies… Els materials ceràmics són molt estables i altament reciclables.

– Panells aïllants de fibres de fusta: està creat a través de residus generats per les indústries de la fusta, mitjançant coles i pressió s’obté un tauler utilitzat com aïllant i aïllant acústic.

– Morter de calç: es pot utilitzar com aglomerant als morters i com acabat de les façanes, és una alternativa sostenible al ciment, ja que necessita menys energia per a la seva producció.

A Coasa ens preocupem per la sostenibilitat dels nostres projectes.

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?