977 75 27 93 coasa@coasa.org

Paviments continus. Feu un canvi radical d’imatge, amb un gruix mínim, sobre la seva base actual.

oct. 31, 2018 | noticies català

RENOVI SEU PAVIMENT SENSE NECESSITAT DE FER OBRES!

RENOVI SEU PAVIMENT SENSE NECESSITAT DE FER OBRES SIGNIFICATIVES

Paviments continus de diferents, materials, granulometries i acabats en una sola peça, realitzat in situ a les instal·lacions del client amb un gruix mínim. Decoratiu, resistent, personalitzable, versàtil.

AVANTATGES DEL PRODUCTE:

 • Solució per renovar totalment els seus paviments sobre la seva actual base.
 • Acabat continu de gran bellesa.
 • Personalitzat al seu gust, tant en formes, com en colors.
 • Àmplia gamma de colors.
 • No necessita obres suplementàries.
 • Evita obres de demolició.
 • No afegeix, tot just, pes a l’estructura.
 • No varia l’altura lliure dels locals.
 • Gran durabilitat i resistència.

TERRATZO CONTINU
Paviment de TERRATZO CONTINU, compost per triturat de marbre de diferents granulometrías i resines epoxi. Acabat en una sola peça, realitzat in situ a les instal·lacions del client amb només 6 mm de gruix. Polit i abrillantat final. Decoratiu, resistent, personalitzable, versàtil.

 • Forma de disseny limitada només per la seva imaginació.
 • Àrids: petris, vidres, metalls …..

MASTERLY TERRES MAGNESIANOS
Paviment realitzat “in situ”, format per òxid de magnesi càustic, sals de clorur de magnesi i càrregues minerals. Gruix des de 15 mm a col·locar sobre bases sòlides i planes. Acabat en una sola peça, realitzat in situ a les instal·lacions del client. Polit o remolinat amb aspecte petri.

 • Transitable a les 48 h.
 • acte anivellament
 • no lliscant
 • anti pols

SINTÈTICS INDUSTRIALS I DECORATIUS
Paviments continus, compostos per resines epoxi, amb o sense àrids. Acabat en una sola peça, realitzat in situ a les instal·lacions del client amb només 3 mm de gruix. Acabats mat brillantor i setinat.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Resistència mecànica a compressió flexió tracció …
 • Duresa. Resistència a l’abrasió, fricció, trànsit, desgast. Resistència a cops impactes i càrregues puntuals.
 • Impermeabilitat. Absència de porus facilitat de neteja.
 • Resistència química. Inèrcia química, atoxicidad, contacte amb productes alimentaris.
 • Alta planimetria. +/- 1 mm.

ACABATS:

 • Autonivellant llis.
 • Multicapa monocolor antilliscant.
 • Multicapa quars-color antilliscant.
 • Quars color compacte llis.
 • Sistemes antiestàtics.
 • Sistemes especials: Flexible, baixes temperatures, altes temperatures, anti-espurna, esterilitzants i descontaminants …
 • PAVITRON
 • Paviment de formigó de 12 a 20 cm. de gruix, compost per material granular constituït per ciments d’alta resistència, àrids extraduros de qualitat seleccionada, i granulometria contínua corregida, resines sintètiques sòlides, additius especials i fibres de polipropilè. Per paviments sotmesos a condicions severes i forts esforços de trànsit, abrasió, cops, aigua, vessament d’olis …
 • Rapidesa d’execució.
 • Altes resistència mecàniques.
 • PAVIMENTS ESTAMPATS DE FORMIGÓ
 • Paviment de formigó de 12 a 20 cm. de gruix “in situ”, acolorit i modificat en fresc per obtenir una superfície texturada com a material noble, antilliscant, resistent i impermeable.

Acabats en lloseta, ventall, pedra irregular, llamborda, corronat, pissarra, tova catalana … en tots els colors.
Màxima durada i mínim manteniment.
Resistent a canvis climàtics

SOL·LICITI VISITA PER mostrar NOSTRES ACABATS

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?