977 75 27 93 coasa@coasa.org

El Paviment

nov. 25, 2019 | noticies català

IA en la construcción

En totes les obres el protocol d’actuació és el mateix, s’estudia el terreny, les condicions al que s’exposarà, els materials amb els quals es vol treballar i inclús se cerquen solucions per a fer tot plegat més sostenible. Tota aquesta estructura sembla senzilla, però cada elecció serà determinant per a l’èxit del projecte. El paviment per exemple, és un element imprescindible en qualsevol construcció i com a element dins d’aquest procés, resulta decisiu. Per tant l’elecció no pot ser presa a la lleugera i s’han de tenir nocions del que resultarà més adient per evitar problemes futurs.

El paviment és la base de tota construcció, si parlem en termes arquitectònics, es tracta d’un revestiment que pot ser de diferents materials i sobre el qual es construirà el que comunament coneixem com a “sòl”.

L’evolució, juntament amb els nous estudis, ha comportat que la pavimentació pateixi una metamorfosi considerable, des dels primers paviments que es reconeixen històricament, com els carrers Romans, fins a l’actualitat, on ja s’està treballant amb pavimentació sostenible. Clars exemples són: la combinació d’asfalt amb pols de cautxú obtingut de neumàtics reciclats o el noxer, un producte que absorbeix la contaminació ambiental.

A l’hora d’escollir un bon paviment, hem de tenir en compte “per a què serà destinat”, ja que en funció d’aquesta premissa tindrem en compte factors que puguin influir en la seva resistència, durabilitat, etc.

Si parlem de paviments per exterior, els més utilitzats són:

·El formigó: Econòmic, rígid i resistent, a més exigeix molt poc manteniment. Emprat habitualment per a zones industrials, ciutats, viés i carreteres.

·Flexible asfàltic: Mal·leable i flexible, aguanta molt bé les inclemències del temps. Els trobem a carreteres.

·Paviment articulat: Suporten molt bé la pressió i són molt flexibles i resistents, a més són antilliscants, acostumen a trobar-se en ponts i carrers.

·Paviments semirígids o compost: Combina la flexibilitat i la força. La capa més flexible es col·loca a sobre, per aquest motiu pot suportar grans càrregues de pes, com avions o camions.

Per acabar, distingim entre paviment continu o discontinu en el referent a construccions destinades a l’habitatge.

El primer s’utilitza al sector industrial i es caracteritza per tenir fàcil revestiment i mínim manteniment. Entre els més comuns trobaríem el formigó polit, el morter anivellable o el ciment polit.

El paviment discontinu per la seva banda, podem trobar-lo habitualment en habitatges, ja que utilitzen materials més llustrosos com la pedra, la fusta el mosaic hidràulic o el suro entre d’altres.

A Coasa som especialistes en pavimentació, analitzem cada cas i proposem l’opció més adient per a cada projecte. No dubtis en contactar amb nosaltres per a més informació al respecte.

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?