977 75 27 93 coasa@coasa.org

Què és l’aïllament tèrmic i quins són els seus avantatges

abr. 10, 2022 | noticies català

No és un error afirmar que l’aïllament tèrmic és un dels elements claus perquè tot habitatge sigui eficient energèticament. Millora la qualitat de vida, augmenta la durabilitat, millora la sostenibilitat, estalvia energia… Segueix llegint i descobreix què és l’aïllament tèrmic i quins són els seus avantatges 👇🏻

 

Què és l’aïllament tèrmic?

 

L’aïllament tèrmic és la capacitat dels materials per oposar-se al pas de la calor per conducció. Per tant, un material ben aïllant s’oposa a què el fred i la calor el travessin. A més, també s’oposen a la humitat i el soroll.

 

Per tant, gràcies a l’aïllament tèrmic, a l’hivern reduïm la pèrdua de calor que s’escapa des de dins fins fora, mentre que a l’estiu, l’aïllament ens ajuda a bloquejar la calor que entra de l’exterior ☀❄

 

No hi ha dubte que, com millor sigui l’aïllant, menys gastarem en calefacció o aire condicionat, per tant, major serà l’estalvi d’energia. Així doncs, l’aïllament tèrmic d’un habitatge és un factor molt important a tenir en compte. Ja sigui per confort o estalvi, entre d’altres, és una qüestió que ens afecta a tots.

 

On es col·loca?

 

L’aïllament tèrmic es col·loca a l’interior de parets, façanes, sostres, cobertes i sòls, passant per caixes de persiana i ponts tèrmics, és a dir, espais que separen les zones habitables de les no habitables.

 

Aïllament de parets

 

Una paret que dona a l’exterior i no està ben aïllada tèrmicament pot suposar una pèrdua energètica molt important, que a més redueix dràsticament el confort dels seus habitants.

 

Aïllament de façanes

 

L’aïllament tèrmic en façanes és fonamental, ja que és una de les zones on més pèrdues tèrmiques es produeixen.

 

Aïllament de sostres

 

L’aïllament tèrmic de sostres de pladur o escaiola és molt important per al confort en l’habitatge, així com també per a l’estalvi energètic.

 

Aïllament de cobertes

 

Ja que per aquestes zones es produeixen pèrdues tèrmiques molt importants, és recomanable aplicar un bon aïllament tèrmic -no només per minimitzar el consum energètic, sinó també per evitar filtracions-.

 

Aïllament de sòls

 

Tot i que cada sòl té i requereix un tipus d’aïllament o un altre, és important tenir en compte que un bon aïllament tèrmic d’aquest aportarà calidesa a l’ambient, augmentarà la sensació de confort i millorarà notablement les condicions de vida.

 

aillament-sostres

Avantatges de l’aïllament tèrmic

 

Els avantatges d’optar per un bon aïllament tèrmic són nombrosos. Així, sense fer-te esperar més, anem a veure’ls!

 

Millora l’ambient i la qualitat de vida dels ocupants

 

Al limitar les pèrdues de calor durant l’hivern i, en èpoques caloroses, evitar que la calor entri a l’interior, la qualitat de vida és veu positivament afectada. L’ús d’un bon aïllament tèrmic garanteix un ambient agradable amb una temperatura estable i, per tant, garanteix l’augment del confort. Independentment de les condicions exteriors, la temperatura interior es manté estable.

 

Confort tèrmic

 

Un bon aïllament tèrmic et protegeix durant tot l’any, ja sigui en dies freds com calorosos. Ja sigui a l’hivern, a la tardor o a l’estiu. Per tant, la sensació que s’experimenta en un entorn amb un bon aïllament tèrmic és agradable i satisfactori. El confort tèrmic, doncs, està garantit.

 

Estalvi d’energia

 

L’estalvi energètic és un dels avantatges més importants de l’aïllament tèrmic. I és que, al reduir les pèrdues i guanys de calor, també es redueix el consum de calefacció i refrigeració. Per tant, l’aïllament tèrmic és una inversió rentable a curt i llarg termini.

 

Major sostenibilitat

 

Un edifici o habitatge ben aïllat limita les emissions de gasos i, per tant, és més respectuós amb el medi ambient. A més, a l’augmentar l’eficiència energètica, es redueixen les despeses i s’incrementa la sostenibilitat.

 

Major durabilitat

 

Doncs sí, millorar l’aïllament tèrmic també assegura una major resistència al pas del temps i, per tant, afavoreix la durabilitat de l’edifici. A l’haver, entre d’altres, menys condensació, la resistència al pas del temps augmenta notablement.

 

 

Ara que ja saps què és l’aïllament tèrmic i quins són els seus avantatges, digues… Creus que és la millor opció per reduir despeses, protegir el medi ambient i guanyar qualitat de vida?

 

A Coasa tenim la resposta ben clara: Sí! L’aïllament tèrmic és molt necessari! 💪🏻

 

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?