977 75 27 93 coasa@coasa.org

Quines són les avantatges de la construcció prefabricada de formigó?

febr. 16, 2022 | noticies català

Segur que has sentit a parlar de les construccions prefabricades, oi? Però, saps realment què són? Avui, per traure-us de dubtes, us expliquem quines són les avantatges de la construcció prefabricada de formigó.

 

Ofereixen una alternativa de futur i, siguem clars, de present, davant la construcció tradicional. De fet, cada cop més la seva demanda està a l’alça. I sembla que seguirà així durant els propers anys.

 

Segueix llegint i descobreix quines avantatges té la construcció prefabricada 🏗

 

Què és la construcció prefabricada?

 

El prefabricat és un sistema de construcció en el que es divideix una infraestructura i es fabriquen els diferents components per separat. Així, posteriorment es realitza el respectiu muntatge a la ubicació final de l’edificació.

 

Així doncs, es rep el projecte i es determinen les necessitats per, posteriorment, construir i fragmentar les peces. Per últim, aquestes es traslladen a l’espai de l’obra.

 

En una construcció prefabricada, doncs, es poden estimar el total de feines constructives que es duen a terme a un taller o planta industrial, un entorn molt més automatitzat i controlat.

 

Per posar un exemple… Un habitatge o edifici prefabricat és aquell que, en lloc de construir-se in situ, es construeix anteriorment en un lloc habilitat per fer-ho. Un cop construïdes les peces, es transporten al terreny on s’ha d’edificar i es munten. S’ajunten les peces, vaja.

 

construcción prefabricada de hormigón

Avantatges de la construcció prefabricada de formigó

 

Són moltes les avantatges d’una construcció prefabricada. Per això, cada cop són més demandades i recurrents en el món de la construcció. Anem a veure’n algunes 👇🏻

 

Solució sostenible

 

La construcció prefabricada és coneguda per ser una solució sostenible front la construcció tradicional. I és que, a l’acurçar els terminis d’execució de les obres, es redueixen les despeses d’energia. És clar, a més velocitat, menys despesa. I no només això, sinó que també es redueix el soroll, la brutícia ambiental, el número de transports necessaris, etc.

 

A més, a diferencia de la construcció in situ, amb una construcció prefabricada es pot calcular amb precisió les quantitats de materials necessaris com l’aigua, el ciment, etc. Per tant, es produeix un aprofitament òptim del material.

 

El formigó, a més, no allibera contaminants a l’ambient. És un material sostenible i respectuós amb el medi ambient. És, doncs, un material inofensiu, que no genera compostos orgànics volàtils. Una opció molt bona per construir sense danyar l’ambient.

 

Durabilitat i confort

 

La durabilitat és una de les avantatges més importants de la construcció prefabricada de formigó. Un material, per molt sostenible que sigui, ha de tenir una bona durabilitat. Si no la té, no pot ser sostenible.

 

La durabilitat dels elements prefabricats de formigó és superior a l’establerta reglamentàriament. La seva vida útil és molt elevada, per tant, les construccions de formigó s’amortitzen en un període de temps més llarg.

 

Per una altra banda, la gran inèrcia tèrmica del formigó fa que els edificis o habitatges necessitin menys consum d’energia per al seu condicionament. Presenten temperatures més estables i, per tant, la despesa energètica és molt menor. El confort dels ocupants, doncs, augmenta notablement.

 

Major seguretat laboral

 

La construcció prefabricada de formigó es dur a terme sota condicions de treball més segures que la construcció tradicional. Per què? Simple. Perquè es redueix notablement la sobrecarrega habitual de maquinària, materials i persones en l’obra.

 

A més, es treballa de forma molt més neta i ordenada. L’entorn de treball és molt estable, ja que gairebé un 90% del procés es pot dur a terme a fàbrica. Per tant, la seguretat és molt més elevada i les condicions més favorables.

 

Reducció dels possibles errors en la fabricació

 

Una de les altres grans avantatges de la construcció prefabricada de formigó és la reducció dels possibles errors en la fabricació. Al ser parts prefabricades en sèrie, solen seguir un estàndard. Per tant, la probabilitat de què es trobin errors en les estructures és força baixa.  

 

Pel que fa en la construcció tradicional, al ser un procés in situ, les probabilitats de detectar errors durant i després són una mica més elevades. Clar està, dependrà de la organització, competència dels treballadors, planificació, etc. Però les possibilitats de trobar alguna errata són majors.

 

 

Esperem que aquest article t’hagi servit per entendre què és la construcció prefabricada i quines són les avantatges de la construcció prefabricada de formigó. Rapidesa, baix impacte ambiental i una gran durabilitat són algunes de les principals 😊 Si encara et queda algun dubte, visita aquest article on s’expliquen quines són les claus per entendre aquesta metodologia.

 

 

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?