977 75 27 93 coasa@coasa.org

El formigó del futur

set. 9, 2019 | noticies català

Actualment el formigó és el material de construcció més popularitzat, durant dècades ha ofert moltes possibilitats per construir de forma ràpida i eficaç, però en l’actualitat les noves tecnologies a la fusta, comencen a oferir avantatges similars, inclús superiors a les que ja oferia el formigo. En concret parlem de la fusta laminada creuada o CLT.

Les diferències entre la fusta laminada i el CLT són les següents:

La fusta laminada és la unió de taules o làmines per fer una sola unitat estructuralment parlant, generant elements. El CLT la unió de taules en capes perpendiculars permet la fabricació de capes, planxes, superfícies com murs. Això permet construir taules amb dimensions fins a 4 m d’alçada i fins a 12 m de llarg o inclús més.

Impacte ambiental:

El CLT va néixer amb l’objectiu de reutilitzar la fusta de menor valor, en l’actualitat però l’ús de la fusta està tornant a ser un factor rellevant dins de la indústria de la construcció pels seus beneficis per al medi ambient.

L’emprempta del formigó és molt major que la de la fusta, per cada m³ de formigó, s’emet a l’atmosfera una tona de CO₂.

Com es comporta estructuralment el CLT?

El CLT, és considerat el forigó del futur, això és degut al fet que estructuralment té la mateixa resistència que el formigó armat. És un material amb molta flexibilitat i que ha de sofrir grans deformacions per trencar-se, al contrari del formigó.

Per altra banda, cada m³ de formigó pesa quasi 3 tones, mentre que el m³ de CLT pesa 400 kg oferint la mateixa resistència.

Un mur de CLT de 100 mm de gruix iguala el mateix nivell d’aïllament que un mur de formigó d’1,8 m de gruix.

Com protegir el CLT de les condicions ambientals?

La humitat i la intempèrie, són alguns dels enemics més importants de la fusta, La fusta sofreix a l’exterior i per tant hem de protegir-la per evitar el seu col·lapse, corrosió i desgast. Per una banda es poden afegir capes de revestiment sobre la fusta com pedra, fibrociment o maons, però també es pot deixar a la intempèrie protegint la fusta amb diverses proteccions o acabats, els olis vegetals o pintures minerals poden ajudar-nos a protegir els panells de CLT amb una única aplicació cada 5 anys.

Els olis ens poden ajudar a protegir la fusta en interiors i les pintures minerals ens poden ajudar per la protecció dels murs exteriors.

Construcció amb CLT:

La construcció amb panells de CLT requereix una precisió perfecta, ja que es treballa amb marges d’error molt petits i tot ha d’estar decidit i calcular abans d’iniciar la construcció.

Quan s’inicia el muntatge, es pot fer en pocs dies disminuint així els terminis de construcció.

El disseny i la planificació són essencials.

A altres països com el Canadà i Finlàndia ja s’estan construint edificis de fins a 30 pisos.

Que en peseu d’aquesta alternativa al formigó? Nosaltres ja l’utilitzem a projectes com el centre d’Alzheimer Fundació Rosa Maria Vivar.

Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?