977 75 27 93 coasa@coasa.org

Impressió i fabricació 3D com el futur de la construcció

juny 20, 2024 | noticies català

IA en la construcción

Impressió i fabricació 3D com el futur de la construcció

Que la impressió 3D ja té un paper important en el sector de la construcció i l’arquitectura no és cap novetat. Però és que tan se val els anys que faci que s’utilitza aquesta metodologia, no deixa de ser un factor revolucionari que molts diuen que liderarà el futur de la construcció.

Impressió 3D en la construcció

Mitjançant la superposició de fines capes del material escollit és possible crear objectes tridimensionals sòlids, ja siguin objectes específics o estructures complexes, com podria ser un habitatge sencer. I amb el desenvolupament d’aquesta tecnologia és possible construir una edificació d’uns 100 m2 en un termini de 2 mesos! Com cada tecnologia disruptiva, però, té els seus avantatges i els seus inconvenients:

Construcción casa impresión 3D

 

Avantatges de la impressió 3D en la construcció

  • Eficiència en el temps: la fabricació 3Dpermet crear grans estructures en qüestió de dies, mentre que pel procés tradicional pot tardar setmanes i mesos.

 

  • Reducció de costos: genera un estalvi considerable en materials, maquinària i mà d’obra, pel que permet construir habitatges més assequibles.

 

  • Innovació i flexibilitat en el disseny: permet més llibertat en el disseny de formes i espais, que seria molt més costós i complex fer-ho pel mètode tradicional.

 

  • Sostenibilitat: permet utilitzar materials reciclats i disminueix considerablement els residus produïts pel procés de construcció.

Inconvenients de la impressió 3D en la construcció

  • Tot i que els costos de producció mitjançant la tecnologia 3D són més assequibles, el cost de la maquinària segueix sent bastant car per a la seva adquisició.

 

  • Es requereix un elevat grau de capacitació per a utilitzar-la i, actualment, encara hi ha molt poca formació per a aquesta.

 

  • La normativa i regulació d’aquesta pràctica en la construcció encara està en desenvolupament i s’han d’implementar guies de bones pràctiques que compleixin amb els estàndards de seguretat a llarg termini.

 

proceso-construcción-3d

 

El futur de la construcció en mans de la impressió 3D

Si bé encara hi ha aspectes a desenvolupar o a l’espera de la regulació adequada, la impressió 3D ha revolucionat el sector de la construcció.

I és que hi ha diferents factors que pressionen el sector: per una part, el temps i els costos que comporta construir un habitatge o edificació. El procés tradicional de construcció es tradueix en alts costos de producció i, posteriorment, d’adquisició per part de l’usuari; a més d’una llarga prolongació en el temps des de l’inici de la construcció fins que aquest pot entrar finalment al seu nou habitatge.

Per altra banda, la preocupació per minimitzar la petjada ecològica que deixa el sector de la construcció. I és que la fabricació 3D és una opció que permet emprar materials ecològics, orgànics i reciclables i, alhora, contribueix a la disminució dels residus produïts.

A aquests factors principals, s’hi poden sumar també l’augment de les condicions de seguretat dels treballadors, reduïnt la taxa de sinistralitat laboral, i la possibilitat de total personalització per part de l’usuari, de dissenyadors i d’arquitectes. En referència a aquest punt, et convidem a explorar els millors projectes que combinen arquitectura i impressió 3D perquè hi fagis una ullada.

També pots consultar les tendències sostenibles per la construcció del futur que, sens dubte, estan canviant el paradigma arquitectònic i del disseny.

Casa impresión 3D
Obre el xat
COASA, Empresa Constructora
Hola! 👋
Com podem ajudar-te?